Huấn luyện cá nhân, doanh nghiệp

Tôi tư duy “công việc tự nó không ổn định, thu nhập tự nó không ổn định, chỉ có năng lực mới có thể tạo ra công việc và thu nhập ổn định”.
Vì vậy, tôi thiết kế các chương trình tập trung phát triển năng lực cho các doanh nhân và đội ngũ lãnh đạo, nhân sự như:

 • OILead – Lãnh đạo bản thân,
 • Percoach -Khai mở tiềm năng nhân sự,
 • Leadership Quantum Leap – Đột phá năng lực lãnh đạo,
 • Work Up – Đột phá nhân sự,
 • Create Yourseft – Tái tạo bản thân…

Hãy click vào từng chương trình để được cung cấp thêm thông tin.

z4152217634277_3575ad90695941a9b0b6dfa5a4c63d99

Create Yourself - Tái tạo bản thân

Tư vấn và đồng hành

Để một chương trình huấn luyện đạt được những mục tiêu doanh nghiệp đề ra, không chỉ đội ngũ lãnh đạo thay đổi, mà nhân sự và rất nhiều các yếu tố bên trong cũng phải thay đổi đồng bộ theo.
Tôi nhận ra rằng, nhiều doanh nghiệp không thể thay đổi bởi những kiến thức tư vấn của chuyên gia hay kiến thức được học của đội ngũ, doanh nghiệp cần nhiều hơn thế để đạt được mục tiêu. Chính vì thế tôi thiết kế ra các chương trình kết hợp tư vấn, đào tạo, coaching và kèm cặp, đồng hành thúc đẩy sự thay đổi cùng doanh nghiệp. Đây là các chương trình được vận dụng riêng cho từng doanh nghiệp và cần thời gian đồng hành từ 12-24 tháng.
Hai chương trình mà tôi đang đồng hành cùng doanh nghiệp là:

 • Reinventing Business – Tái tạo doanh nghiệp,
 • BELO – Xây dựng doanh nghiệp học tập xuất sắc.

Vui lòng click vào từng chương trình để được cung cấp thêm thông tin.

Lịch khai giảng

13, 19/07
System Thinking
Tư duy hệ thống
13, 19/07
Tháng 7
Create Yourself
Tái tạo bản thân
Tháng 7
05, 06/08
Leadership Quantum Leap level 1
05, 06/08
18, 19, 20/08
PERCOACH PUBLIC
18, 19, 20/08
06, 13/09
System Thinking
Tư duy hệ thống
06, 13/09
Tháng 9
Create Yourself
Tái tạo bản thân
Tháng 9
15, 16, 17/09
Leader as Trainers
Trở thành nhà lãnh đạo - đào tạo
15, 16, 17/09
07, 08/10
Leadership Quantum Leap level 1
07, 08/10

Bài viết mới nhất

Hành trình huấn luyện

Hành trình huấn luyện
1/10 videos
1
Highlight Bloom Spa Thiết Lập Mục Tiêu | Reinventing Business | Tái Tạo Doanh Nghiệp | Harry Trịnh
Highlight Bloom Spa Thiết Lập Mục Tiêu | Reinventing Business | Tái Tạo Doanh Nghiệp | Harry Trịnh
02:12
2
Highlight Percoach 42 Fobic | Percoach - Khai Mở Tiềm Năng Nhân Sự | Harry Trịnh
Highlight Percoach 42 Fobic | Percoach - Khai Mở Tiềm Năng Nhân Sự | Harry Trịnh
03:53
3
Highlight Percoach 44 - Viettel Post
Highlight Percoach 44 - Viettel Post
04:42
4
Highlight Percoach 41 | Percoach - Khai Mở Tiềm Năng Nhân Sự | Harry Trịnh
Highlight Percoach 41 | Percoach - Khai Mở Tiềm Năng Nhân Sự | Harry Trịnh
03:01
5
TVC PERCOACH | PERCOACH - KHAI MỞ TIỀM NĂNG NHÂN SỰ | HARRY TRỊNH
TVC PERCOACH | PERCOACH - KHAI MỞ TIỀM NĂNG NHÂN SỰ | HARRY TRỊNH
02:40
6
LEADERSHIP QUANTUM LEAP - ĐỘT PHÁ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
LEADERSHIP QUANTUM LEAP - ĐỘT PHÁ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
56
7
PERCOACH KHAI MỞ TIỀM NĂNG - GIA TĂNG HIỆU SUẤT NHÂN SỰ
PERCOACH KHAI MỞ TIỀM NĂNG - GIA TĂNG HIỆU SUẤT NHÂN SỰ
03:57
8
CẢM NHẬN HỌC VIÊN PERCOACH
CẢM NHẬN HỌC VIÊN PERCOACH
03:59
9
Hightlight mytel - Percoach 40
Hightlight mytel - Percoach 40
13:19
10
TIME MAX - QUẢN TRỊ THỜI GIAN HIỆU QUẢ | Harry Trịnh | True Success
TIME MAX - QUẢN TRỊ THỜI GIAN HIỆU QUẢ | Harry Trịnh | True Success
01:05

Lợi ích khi tham gia khóa huấn luyện

1

Học thật, ứng dụng thật, thay đổi thật.

Thay đổi tích cực từ bên trong, thay đổi từ gốc rễ

2

Nhớ kiến thức ngay trên lớp học, đào sâu trong quá trình thực hành và nhuần nhuyễn sau khi được hỗ trợ, đồng hành.

3

Duy trì được động lực, năng lượng mạnh mẽ, bền bỉ sau huấn luyện

Thúc đẩy người học thay đổi và hành động ngay

Những chia sẻ của tôi

Các khoá học online

email-mkt-webinar-2

21 Chiến Lược Lãnh Đạo Bản Thân

anh-bia-video-childask-nho

ChildAsk: Giúp con phát triển tư duy bằng câu hỏi

anh-bia-video-pacoach-14

Pacoach - Học làm cha mẹ

anh-bia-video-famaker-10

FAMAKER - 7 Bước xây dựng văn hóa gia đình

ban-sao-cua-thumbnail-youtube-500--300-px

PERCOACH - Khai mở tiềm năng nhân sự

percoach-online-2

60 NGÀY THỰC HÀNH XÂY DỰNG THÓI QUEN

Ảnh Thumbai Báo cáo Coach

Báo cáo Coach

z383545774904270f2c0c45a86b71a06da5ebf0c017191

TIME MAX - Quản trị thời gian hiệu quả

CHIA SẺ NGAY CHO BẠN BÈ

  HÀNH TRÌNH KHÁT VỌNG

  1
  Năm
  0 +
  Học viên
  0 +
  Chương trình huấn luyện, đồng hành