Công Việc, Nghề Nghiệp và Sự nghiệp | Quản Trị Cuộc Đời | Harry Trịnh

Công việc, nghề nghiệp và sự nghiệp là 3 khái niệm quen thuộc thường đi liền với nhau nhưng không ít người vẫn còn nhầm tưởng hoặc lúng túng trong việc phân biệt 3 khái niệm này. Để có được một sự nghiệp vững chắc, chúng ta cần phải có sự hiểu biết rõ ràng và định nghĩa được công việc, nghề nghiệp và sự nghiệp là gì để phục vụ cho việc thiết lập mục tiêu phát triển. Trong video này, Mr. Harry Trịnh sẽ chia sẻ về sự khác nhau giữa 3 khái niệm này và phương thức để biến công việc trở thành sự nghiệp có ý nghĩa, giá trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *