by Jack Baker

Clerk & Writer

02

Experience Book’s

First Pages for Free!

Mr. Baker is glad to share with you the first few pages of his book, so you won’t be able to stop reading! Read and enjoy adventures of a young trainee in a big bank.

Enter your e-mail and get the 1st Chapter for Free

Giá trị cốt lõi của True Success

1. Khai phóng:
“Giải phóng” con người khỏi mọi ràng buộc hay kiểm soát và “Khai thác” phát triển tối đa tiềm năng vô hạn của con người.
2. Nhân bản:
Hình thành những con người có đạo đức tốt, có nhân cách cao đẹp, từ đó hình thành nên lối sống và hành động nhân văn, biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, biết bảo vệ đồng loại, và biết xót xa rung động trước những nỗi đau của người khác.
3. Tự do:
Tạo ra những con người có tư duy độc lập trong một môi trường tự do học thuật để đáp ứng với thực tế phát triển của nhân loại, dám ước mơ và theo đuổi những điều mình ham thích, dám can đảm tranh đấu cho sự tiến bộ và văn minh.
Như vậy mục đích thật sự của giáo dục là tạo ra những con người kết tinh từ 3 giá trị cốt lõi: khai phóng, nhân bản , và tự do.

Harry Trịnh

ef54f36587f25cac05e3

Cảm nhận của học viên

Cái tiếc nhất trong cuộc đời tôi là được học Percoach quá trễ, khi đã già quá rồi. Nếu mà được học ở cái thời khi mình đang đỉnh sự nghiệp thì đã quá hay cho bây giờ rồi.
Trần Ngọc Dũng
Percoach là một khoá học rất hữu ích cho cuộc sống và trong công việc rất nhiều. Percoach đã giúp các học viên biết cách đặt câu hỏi.
Đặng Thúy Hà
Rất may mắn khi có sự khác biệt ở khóa Percoach của thầy, PQR chúng em có công cụ, phương pháp để triển khai ngay được tại doanh nghiệp của mình!
Lê Nguyễn
1
Năm
0 +
Học viên
0 +
Chương trình huấn luyện, đồng hành

ĐĂNG KÝ ĐỂ TRẢI NGHIỆM NGAY KHÓA HỌC CỦA CHUYÊN GIA HARRY TRỊNH

Sau khóa học, nhờ kỹ năng lắng nghe sâu tôi biết cách giao tiếp hiệu quả và tạo ảnh hưởng đến người nghe.

Trần Ngọc Dũng

Sau khóa học, tôi xác định được sứ mệnh của mình là sự cho đi, sự cống hiến và sự cho đi coach là một công cụ tuyệt vời giúp mình đạt được mục đích đó.

Nguyễn Hồng Lam

Sau khóa học, tôi tự tin Coach cho các phụ huynh trong việc giúp đở con mình phát triển đúng cách theo triết lý của trường và Coaching.

Đặng Thúy Hà