Loading...

Sổ tay ý tưởng

“Nếu có một Ý TƯỞNG nào đó chợt LOÉ lên trong đầu, hãy BẮT lấy nó, GHI lại ngay, đó là lúc cảm xúc tác động vào vô thức để khai mở tiềm năng của bạn.”

Danh mục:
Loading...

Mô tả

Thomas Edison, nhà sáng chế đại tài đã để lại hơn 1500 sáng chế cho nhân loại. Trung bình, ông đăng ký sáng chế mới hai tuần 1 lần trong suốt cuộc đời trưởng thành, ông luôn mang theo một cuốn sổ ghi chép dày 200 trang bên người để ghi lại những ý tưởng chợt lóe lên. Tổng cộng ông đã để lại khoảng 3400 cuốn sổ tay ý tưởng như vậy

Những cuốn sách khác